Niektórym medytacja kojarzy się z wizjami, sensacyjnymi doznaniami i tajemnicą. Mahamudra nie jest niczym takim; jest to systematyczny trening, całkowicie logiczny i konkretny.

— Szamar Rinpocze


Medytacja buddyjska to precyzyjna metoda pracy z umysłem. Umożliwia bezpośrednie doświadczanie zjawisk jako swobodnej gry przestrzeni,EC_Summercourse2011_LO_20110801_0755
której wyrażeniem się jesteśmy również my sami. Medytacja równoważy umysł i uniezależnia go od zmieniających się nieustannie warunków. Powoduje, że przeszkadzające uczucia, takie jak niechęć, przywiązanie i pomieszanie, przekształcają się w odpowiadające im mądrości.

Za najskuteczniejszy ze sposobów medytacji – medytacje Diamentowej Drogi –  uznaje się nieustanne utożsamianie się z własną naturą Buddy i ciągłe utrzymywanie doskonałego stanu umysłu. Regularna praktyka sprawia, że w coraz większym stopniu wszystko, co się wydarza, jest przeżywane jako świeże i interesujące, a działanie dla dobra innych staje się naturalne i spontaniczne.

Więcej informacji pod adresem www.buddyzm.pl